Mitä maksaa vaikuttajamarkkinointi? – Lue ja selvitä

Tervetuloa lukemaan artikkeliamme vaikuttajan hinnoittelusta. Tämä artikkeli on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä vaikuttajien kanssa ja selvittää, miten hinnoitella yhteistyö oikein. Vaikuttajien käyttäminen markkinoinnissa on nykyään yhä suositumpaa, joten on tärkeää tietää, miten hinnoittelu toimii ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon.

Mitä maksaa vaikuttajamarkkinointi? - Lue ja selvitä

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta

Mikä on vaikuttaja?

Ennen kuin pääsemme itse hinnoitteluun, on hyvä tietää, mitä vaikuttaja tarkoittaa. Vaikuttaja on henkilö, joka vaikuttaa sosiaalisessa mediassa suuriin yleisöihin. Vaikuttaja voi olla esimerkiksi somepersoona, tubettaja, bloggaaja tai julkisuuden henkilö. Vaikuttaja luo sisältöä ja jakaa sitä seuraajilleen sosiaalisen median kanavissaan.

Vaikuttajia on eri kokoisia ja eri aloilla. Suuret somepersoonat voivat tavoittaa miljoonia ihmisiä, kun taas pienemmät bloggaajat saattavat tavoittaa vain satoja seuraajia. Vaikuttajien yleisö voi koostua esimerkiksi nuorista, urbaaneista ihmisistä, äideistä tai fitness-harrastajista.

Miksi tehdä yhteistyötä vaikuttajan kanssa?

Vaikuttajamarkkinointi on yksi tapa tavoittaa kohdeyleisö sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajilla on vahva suhde seuraajiinsa, ja he voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan tietyn kohderyhmän helposti ja nopeasti. Vaikuttajien sisältö on usein aitoa ja henkilökohtaista, mikä tekee siitä luotettavampaa kuin perinteinen mainonta.

Yhteistyö vaikuttajan kanssa voi olla hyödyllistä esimerkiksi tuotelanseerauksissa, brändin tunnettuuden kasvattamisessa tai tapahtumien markkinoinnissa. Yrityksen on kuitenkin tärkeää selvittää, sopiiko vaikuttajamarkkinointi yrityksen brändiin ja tavoitteisiin.

Miten hinnoitella vaikuttajayhteistyö?

Vaikuttajayhteistyön hinnoittelu voi olla haastavaa, sillä hinnat vaihtelevat suuresti vaikuttajan koosta, vaikutusvallasta ja sisällön laadusta riippuen. Hinnoittelua voi kuitenkin helpottaa, kun ottaa huomioon seuraavat asiat:

Kohdeyleisö

Vaikuttajan kohdeyleisö on yksi tärkeimmistä asioista, jotka vaikuttavat hinnoitteluun. Mitä laajempi kohdeyleisö, sitä kalliimpaa yhteistyö voi olla. Kohdeyleisön tarkkuus ja merkityksellisyys yrityksen kannalta vaikuttavat myös hinnoitteluun. Jos vaikuttajan yleisö koostuu yrityksen potentiaalisista asiakkaista, yhteistyö voi olla erityisen arvokasta.

Vaikuttajan koko ja vaikutusvalta

Vaikuttajan koko ja vaikutusvalta sosiaalisessa mediassa vaikuttavat myös hinnoitteluun. Suurempi vaikuttaja voi tavoittaa enemmän ihmisiä ja vaikuttaa heihin tehokkaammin. Tämä voi vaikuttaa yhteistyön hintaan, mutta se ei kuitenkaan ole aina tae paremmasta tuloksesta. Pienemmät vaikuttajat voivat olla erittäin tehokkaita tavoittamaan kohdeyleisöjä, jotka ovat yritykselle erityisen tärkeitä.

Sisällön laatu

Vaikuttajan luoman sisällön laatu on myös tärkeä hinnoittelua mietittäessä. Laadukas sisältö voi olla arvokkaampaa yritykselle kuin huonolaatuinen sisältö, mutta tämä voi myös nostaa hintaa. Laadukas sisältö voi olla esimerkiksi hyvin suunniteltu ja visuaalisesti houkutteleva, ja se voi sisältää monipuolista tietoa tai viihdyttävää sisältöä.

Vaikuttajan tarjoama lisäarvo

Vaikuttajan tarjoama lisäarvo voi myös vaikuttaa hinnoitteluun. Jos vaikuttaja tarjoaa esimerkiksi lisäpalveluja, kuten kuvankäsittelyä tai laajennettua raportointia, tämä voi nostaa hintaa. Vaikuttajan henkilökohtainen suhde seuraajiinsa voi myös olla arvokasta, ja tämä voi vaikuttaa hintaan.

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit

Vaikuttajamarkkinointiin liittyy muutamia trendejä, jotka vaikuttavat hinnoitteluun. Yksi tärkeimmistä trendeistä on sosiaalisen median käytön kasvu. Sosiaalinen media on tullut yhä tärkeämmäksi markkinointikanavaksi, ja monet yritykset käyttävät sitä aktiivisesti markkinointinsa tukena. Tämä on johtanut siihen, että vaikuttajien kysyntä on kasvanut, ja se taas voi nostaa hintoja.

Toinen trendi on vaikuttajien monipuolistuminen. Alun perin vaikuttajamarkkinointi keskittyi pääasiassa bloggaajiin, mutta nykyään vaikuttajia löytyy monilta eri alueilta, kuten Instagramista, TikTokista ja YouTubesta. Tämä monipuolistuminen voi myös vaikuttaa hinnoitteluun, sillä eri alueilla toimivien vaikuttajien hinnat voivat vaihdella.

Kolmas trendi on se, että vaikuttajat ovat alkaneet vaatia enemmän palkkiota työstään. Vaikka vaikuttajamarkkinointi on edelleen suhteellisen uusi ala, monet vaikuttajat ovat jo saavuttaneet merkittävän aseman sosiaalisessa mediassa ja heillä on suuri vaikutusvalta. Tämä on johtanut siihen, että vaikuttajat ovat alkaneet vaatia korkeampia hintoja työstään, ja tämä voi vaikuttaa yritysten budjetteihin.

Vaikuttajayhteistyön hinnoittelumallit

Vaikuttajamarkkinointiin liittyy useita erilaisia hinnoittelumalleja. Näistä yleisimpiä ovat:

Maksettujen julkaisujen hinnoittelu

Maksettujen julkaisujen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että vaikuttaja julkaisee yrityksen sponsoroidun viestin sosiaalisessa mediassa. Tämän hinnoittelu voi vaihdella postauksen laadusta, sisällöstä ja vaikuttajan seuraajien määrästä riippuen.

Vaikuttajayhteistyön projektihinnoittelu

Vaikuttajayhteistyön projektihinnoittelu tarkoittaa sitä, että vaikuttaja tekee yhteistyötä yrityksen kanssa tietyn projektin parissa, kuten esimerkiksi lanseeraustapahtuman järjestämisessä tai brändin uuden kampanjan suunnittelussa. Hinta riippuu projektin kestosta, sisällöstä ja vaikuttajan työpanoksesta.

Palkkioperusteinen hinnoittelu

Palkkioperusteinen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että vaikuttaja saa palkkion jokaisesta myynnistä, jonka hän on saanut aikaan yrityksen kautta. Tämä hinnoittelu on yleisesti käytössä affiliate-markkinoinnissa.

Arvontaan liittyvä hinnoittelu

Arvontaan liittyvä hinnoittelu tarkoittaa sitä, että yritys järjestää arvonnan, johon vaikuttaja osallistuu. Vaikuttajan saamat palkkiot riippuvat arvonnan säännöistä, kuten siitä, kuinka monta kertaa arvonnan mainosta on jaettu.

Tilaukseen liittyvä hinnoittelu

Tilaukseen liittyvä hinnoittelu tarkoittaa sitä, että vaikuttajan tietyn alennuskoodin käyttäneistä tilauksista yritys maksaa vaikuttajalle tietyn prosenttimäärän. Tämä hinnoittelu on yleisesti käytössä esimerkiksi verkkokauppojen yhteistyössä vaikuttajien kanssa.

Vaikuttajien hinnoitteluun vaikuttavat tekijät

Vaikuttajien hinnoitteluun vaikuttavat useat tekijät, kuten seuraavat:

Seuraajien määrä

Vaikuttajien hinnoitteluun vaikuttaa heidän seuraajiensa määrä. Yleensä suuremmilla seuraajamäärillä varustetuilla vaikuttajilla on korkeammat hinnat. Tämä johtuu siitä, että suuremmat seuraajamäärät tarkoittavat yleensä suurempaa vaikutusvaltaa ja sitä kautta yrityksille mahdollisuutta tavoittaa laajempi yleisö.

Sisällön laatu

Sisällön laatu on tärkeä tekijä vaikuttajien hinnoittelussa. Korkealaatuinen sisältö voi nostaa vaikuttajan hintaa, sillä se voi lisätä yrityksen mainetta ja tuoda enemmän asiakkaita.

Yleisön kohderyhmä

Yleisön kohderyhmä on tärkeä tekijä vaikuttajien hinnoittelussa. Jos vaikuttaja tavoittaa yrityksen haluaman kohderyhmän, yritys on todennäköisesti valmis maksamaan enemmän. Tämä johtuu siitä, että yrityksen on tärkeää tavoittaa juuri heidän haluamansa kohderyhmä markkinointikampanjallaan.

Suomen kovin vaikuttajatalli TikTok-markkinointiin

Mikäli haluat hyödyntää TikTok-markkinointia ja löytää juuri sopivat vaikuttajat yrityksesi tarpeisiin, kannattaa tarkistaa Berner Median TikTok-kumppanin vaikuttajatalli osoitteesta https://tiktokmarkkinointi.fi/vaikuttajatalli. Sieltä löydät Suomen kovimmat vaikuttajat eri aloilta ja kohderyhmistä, joiden avulla voit tavoittaa juuri sinulle sopivan yleisön.

Jos haluat lukea lisää TikTok-markkinoinnista, voit tutustua Berner Median blogissa julkaistuun artikkeliin FIID x Berner Media yhteistyöstä osoitteessa https://bernermedia.fi/blogi/fiid-x-berner-media-yhteistyo. Artikkelista löydät vinkkejä TikTok-markkinoinnin hyödyntämiseen ja lisätietoa siitä, miksi vaikuttajien käyttö on tärkeää markkinoinnissa.